Skip to content

Personal på Virserums Sparbank

Kundmottagning

Lena Petersson
0495-311 05
lena.petersson@virserumssparbank.se

Ingela Larsson
0495-311 06

Katarina Nordström
0495-311 04

Maija Hjelm
0495-311 13
maija.hjelm@virserumssparbank.se

Privatrådgivare

Katarina Nordström
0495-311 04

Åsa Pettersson
0495-311 07

Anita Folkesson
0495-311 12

 

Företagsrådgivare

Johan Ekelund
0495-311 02

Helena Ljungberg
0495-311 09


 

Administration

Linda Arvidsson
CFO
0495-311 11

Gunnel Olsson Örbäck
Säkerhetschef
0495-311 15

Gunnel Olsson Örbäck
Kreditchef
0495-311 15

Martina Kjell
Redovisning och rapportering
0495-311 08

 

Specialistfunktion i samarbete med Sparbanken

Madeleine Åberg (Jur kand)
Familjejuridik - Juristbyrån Linné
0491-76 88 40

Kristian Wedel
Jord - skog & lantbruk
Magnus Boberg och
Sören Andersson
0495-126 60
Fastighetsförmedling - Fastighetsbyrån

Siwert Gustafsson
Försäkringar - Swedbank Försäkring
 

Oberoende kontrollfunktioner

Nils Rydenfalk
Compliance
072-208 48 18

Ingrid Weideryd
Internrevision KPMG

Bankledning

Gunnel Olsson Örbäck
VD
0495-311 15