• En sparbank är en helt egen unik bankform.
  • En sparbank är en juridiskt självständig enhet.
  • En sparbank har inga ägare och drivs därför utan enskilt vinstintresse.
  • Ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen.
  • Huvudmännen fastställer sparbankens reglemente.

 

Reglemente för Virserums Sparbank