Vår allt mer globaliserade värld vidgar marknaderna och innebär både utflyttning samt tilltagande konkurrens utifrån, men tack vare en lokal beslutanderätt så behöver inte banken anpassa till externa intressenter och aktieägare utanför den lokala marknaden. Banken kan fortsatt stå sig stark på sina egna ben och vara en helt fristående Sparbank.

Det är livsviktigt för banken att kunna backa upp samhällsinsatser som på kort eller lång sikt är av stor betydelse för bygdens utveckling. Virserums Sparbank vill värna om den lokala marknaden, de lokala företagen och människorna i vår närhet.