Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Fondguide Premiepension

Mer än 7 miljoner svenskar fondsparar i och med premiepensionen och de fondval man gör har stor betydelse. Detta kan ge upphov till frågor som:
Vilka fonder ska jag välja? När är det dags att byta fonder? Hur sätter jag ihop en bra portfölj?

Låt oss göra jobbet

Vår aktiva förvaltningstjänst Fondguide Premiepension gör livet enklare. Med den överlåter du jobbet till oss och vår samarbetspartner Indecap. De bevakar, analyserar och utvärderar marknaden för att sedan placera dina pengar i de fonder som har de bästa förutsättningarna för tillfället.

Mer om Indecap

Vilken portfölj passar dig?

För ditt premiepensionssparande kan du välja mellan fyra olika portföljer beroende på vilken risknivå du önskar och hur lång tid du har kvar till pensionen.

  • Den Offensiva portföljen har en relativt hög risk då den i absolut övervägande del är exponerad mot aktiemarknaden.
  • Basportföljen har merparten av tillgångarna exponerade mot olika delar av aktiemarknaden och resterande del mot räntemarknaden.
  • Den Försiktiga portföljen är huvudsakligen exponerad mot räntemarknaden och alternativa investeringar för att erbjuda en låg risk.
  • I den Individuella portföljen anpassas risken efter just dina önskemål..


Tillsammans med din rådgivare här på sparbanken diskuterar ni din ekonomi och riskvillighet och kommer fram till vilken portfölj som passar dig bäst. Med de flesta val kan du från 56 års ålder få en automatisk nedtrappning av portföljens risk fram till det att du går i pension. Vilket kan vara bra för jämnare och säkrare utbetalningar av pensionen.
 

Rapportering
Till tjänsten finns appen Indecap Premiepension kopplad. Om du loggar in på den med ditt Mobila BankID kan du dagligen följa din personliga premiepension, genomföra rebalanseringar av portföljen samt få mer information om tjänsten. En gång per kvartal kommer även en förvaltningsrapport att skickas till dig via mejl. Rapporten beskriver hur din valda portfölj har utvecklats under kvartalet.
 

Skydd för nära och kära
I tjänsten ingår ett från Pensionsmyndigheten fristående livskydd som gäller fram till du fyller 65 år, givet att du klarat hälsokravet. Ett belopp som motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du skulle avlida betalas värdet av ditt sparande ut till dina valda förmånstagare.
 

Indecap
Indecap specialiserar sig på att analysera fondförvaltare och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs huvudsakligen av en majoritet av Sveriges sparbanker.

 

Produktblad