Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

TCFD – ett verktyg för att hantera klimatrisken

2018-12-19

TCFD eller ”Task Force on Climate-related Financial Disclosures” är en arbetsgrupp som har utvecklat frivilliga principer för hur bolag ska redovisa hur de hanterar klimatrelaterade finansiella risker. Principerna ska användas av företag för att ge information till investerare, långivare, försäkringsgivare och andra intressenter. Arbetsgruppen som tagit fram dessa principer, bestod av 32 representanter från finansbranschen från olika delar i världen, och bildades på uppdrag av G20-gruppens finansministrar samt centralbankschefer.

TCFD-rekommendationerna är ett nytt verktyg för att driva ökad medvetenhet om klimatrelaterade risker och möjligheter som finanssektorn kan använda för att bidra till stabilitet, i en tid när klimatförändringen tydligt framstår som en av vårs tids största utmaningar. Forskning visar att vi bara har 12 år på oss att begränsa uppvärmningen av planeten till 1,5 eller 2 grader. Det akuta behovet har vuxit fram under hösten och IPCC* rapporten visar att effekterna av uppvärmingen blir allt mer omfattande än vad man trodde då Parisavtalet slöts 2015.

I mars 2018 annonserade Swedbank att en projektgrupp var tillsatt för att arbeta med TCFD. Swedbank och Swedbank Robur har sedan dess arbetat med implementeringen. Vi välkomnar de grundprinciper som TCFD vilar på: långsiktighet, transparens och framåtblickande som också stöds av Swedbanks syfte att möjliggöra en sund och hållbar finansiell situation för de många hushållen och företagen. I och med implementering har projektgruppen påbörjat en översyn av bolagsstyrning, policys och operativa processer utifrån klimatförändringarna. Det har även inletts ett arbete med identifiering av risker och möjligheter utifrån olika scenarier samt hur dessa scenarioanalyser föder in i verksamhetens affärsplaner. Klimatrisker handlar till exempel om fastigheter och anläggningar som redan idag är svåra att försäkra då sannolikheten att drabbas av skador beroende av ett förändrat klimat är hög. Vi ser också möjligheter att investera i klimatsmarta produkter eller tjänster.

Swedbank Robur har under många år systematiskt arbetat med klimatrisker i hållbarhetsanalys och påverkansarbete med bolag. Exempelvis investerar vi inte i bolag med mer än 30 procents omsättning i kol och vi rapporterar årligen fondernas koldioxidavtryck. Arbetet med att integrera TCFD-rekommendationerna kommer att fortgå under 2019 och den första rapporteringen om Swedbank och Swedbank Roburs arbete med TCFD kommer i Swedbanks årsredovisning.

* The Intergovernmental Panel on Climate Change, FNs organisation för att utvärdera klimatförändringens effekter.

Stäng Skriv ut