Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sedan flera år tillbaka har regelverket MiFID I funnits som skyddar dig som sparar i värdepapper. Bakrunden till att regelverket finns är den snabba utvecklingen av produkter och tjänster på marknaden samt erfarenheter från den senaste finanskrisen.

Sedan 3 januari 2018 har MiFID 1 uppdaterats genom ett nytt EU-direktiv, MiFID2, som medför förändrad svensk värdepapperslagstiftning och därmed nya föreskrifter från Finansinspektionen som ytterligare stärker kundskyddet. Det innebär bland annat att bankens rådgivare kommer att vara extra noga med att försäkra oss om att du förstår risknivån för de placeringar du är intresserad av att göra.

MiFID2 medför också att företag som handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument kommer att behöva en så kallad LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna fortsätta med denna handel.

MiFID 2 ställer ocxkså krav på att vi ska reedovisa information om hur och var vi förmedlar affärer som du som kund gör, se mer nedan "Bästa utförande av order".

Här hittar du en fullständig prislista för värdepapperstyper

Passandebedömning

Passandebedömning

Banker och andra finansiella institut är skyldiga att pröva om transaktionerna i finansiella instrument passar dig - det vill säga utföra en så kallad passandebedömning. Frågorna som ställs handlar om din kunskap och erfarenhet av värdepapperet du är intresserad av. Utifrån dina svar bedömer banken om produkten passar dig. Bedömningen görs endast första gången du handlar med komplicerade värdepapper.
Vill du veta mer ? Hör av dig till oss!

LEI

LEI

Alla företag som handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument behöver en så kallad LEI-kod. Det är en 20-siffrig kod som används globalt.
Kontakta din företagsrådgivare om hjälp att skaffa en LEI-kod.

Bästa utförande av order

Bästa utförande av order

Hos oss kan du alltid räkna med att bli rättvist hanterad i orderläggningen.
Riktlinjerna nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.
Vi är enligt den delegerade förordningen 2017/565 artikel 65.6 skyldiga att redovisa information om de främsta värdepappersföretag som sparbanken vidarebefordrat kundorder till i ett maskinläsligt elektroniskt format (CSV).
Vi väljer att även publicera rapporten i en läsbar version (PDF).
Enligt den delegerade förordningen 2017/575 skall även rapport gällande bästa orderutförande när det gäller kundhandel av finansiella instrument publiceras av alla utförandeplatser. Det omfattar de banker som handlat finansiella instrument i eget lager. Virserums sparbank har inget eget lager utan vidarebefordrar samtliga ordrar till Swedbank och rapporterar denna information enligt den delegerade förordningen 2017/565.
Vi ska även enligt  lag om vädrepappersmarknaden 9 kap. 37 §, redovisa de , upp till fem, utförandeplatser som banken främst utfört kundorder på.

Sparbankens Riktlinjer för utförande av order (PDF)
Sammanfattning av sparbankens Riktlinjer för utförande av order (PDF)
Vidarebefordrade kundordrar, läsbar version (PDF)
vidarebefordrade kundordrar, elektroniskt format (CSV)
RTS27 Q2 2018
Sammanfattning av Virserums Sparbank analys och slutsatser avseende kvaliteten på utförande av kundorder (PDF)
Handelplatser där Swedbank utför order

Stäng Skriv ut