Pär Magnusson, Chief Rate Strategist

Pär har gedigen erfarenhet från Fixed Income och Makroanalys. Under 10 år arbetade han på Danske Bank i Köpenhamn med fokus på Skandinavien och G10-länderna. Han fortsatte karriären på Royal Bank of Scotland i ett team som av institutionella investerare under Pärs tid där rankades som #1 i världen under två år och #2 i tre år. Sedan 2015 Pär jobbar på Swedbank som Chief Rate Strategist.
Pär har under åren varit en återkommande gäst på CNBCs show ”Morning Squawk” och har också skrivit månatliga debattartiklar i Affärsvärlden.

Anders Eklöf, Chief FX Strategist, G10

Anders har analyserat valuta- och räntemarknaden sedan mitten av 90-talet. Han inledde sin karriär på Riksbanken där han bland annat ansvarade för den finansiella analysen på den penningpolitiska avdelningen. Uppdraget på Riksbanken innefattade att förbereda de penningpolitiska besluten och lägga prognoser för valutor och internationella räntor, men också att delta i internationella sammanhang med att analysera finansiella risker. De senaste åren har Anders haft rollen som valutastrateg men också räntestrateg först på Nordea och sedan på Swedbank. Sedan 2010 är Anders chefsstrateg för valutor med fokus på Skandinavien och G10.