De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 påverkar både individer, företag och samhällen. En av de stora utmaningarna för företag och dess anställda, är att efterfrågan på varor och tjäntser varierar kraftigt. Vissa företag upplever en extremt hög efterfrågan - medan andra har tappat nästan alla kunder. Behovet av personalväxling är därför akut.

Swedbank har genom åren engagerat sig i flera liknande initiativ inom sysselsättningsområdet, bland annat ”Äntligen jobb” riktat mot nyanlända akademiker och ”Unga jobb” som startades för att ge ungdomar en möjlighet till praktikplats. Initiativet "Växla jobb" och samarbetet med Gigstr följer samma linje - att möta ett behov och samtidigt ta ett samhällsansvar.

 

Så fungerar "Växla jobb"

"Växla jobb" är ett samarbete mellan Swedbank och Gigstr som möter ett företags behov av kompetens med tillgången på medarbetare i andra överbemannade bolag. Det innebär att Gigstr inledningsvis hyr in personalen till bolaget som behöver förstärka, för att sedan möjliggöra för företaget att ta över den inhyrda personalen vid önskemål. Gigstr står även för all administration.


Så använder ditt företag "Växla jobb"


Behöver du växla ner antalet medarbetare?

  • Kontakta Gigstr på tel. 020 - 899 202 eller besök vaxlajobb.com
  • Gigstr matchar kompetensen hos din personal med behovet hos andra företag.


Behöver du fler medarbetare eller annan kompetens?

  • Kontakta Gigstr på tel. 020 - 899 202 eller besök vaxlajobb.com
  • Gigstr matchar, utan kostnad, ditt behov av fler medarbetare eller annan kompetens hos andra företag.
  • Du hyr in personalen via Gigstr. På så sätt kan du snabbt komma igång och se att det är en bra kompetensmatchning för ditt företag.