Året kommer med största sannolikhet att leverera en kraftigt ökad ekonomisk aktivitet och som följd en historiskt hög vinsttillväxt kommande år. Stimulanser av olika de slag, både penning- och finanspolitiska, har en avgörande betydelse och behovet av dessa är fortfarande stort.

- Rådande miljö för aktier är smått unik och i dagsläget ser vi inget som grundläggande utmanar vår optimistiska vy på tillgångsslaget aktier och vi behåller därför den tydliga övervikten. En uppgång sker dock sällan som en rak linje och vi utesluter inte andhämtningspauser i börsutvecklingen men vi anser att det är för tidigt att blåsa av optimismen. Att optimismen är hög råder det inget tvivel om och det har även gett uttryck i viss icke hälsosam spekulation. Denna typ av fenomen är inget nytt i sig men bör ses som ett litet varningstecken på att vi är på höga nivåer, säger Johannes Bjerner, Investeringsstrateg på Strategi & Allokering.

Marknadens optimism håller i sig
Utvecklingen under första kvartalet har varit stark, inte minst när det kommer till Stockholmsbörsen.

- Vi upplever att aktiemarknaderna tar negativa nyheter kring pandemin med ro och placeringsmässigt numera befinner sig bortom pandemin. I ett mer kortsiktigt perspektiv kommer investerare behöva brottas med en rapportperiod och diverse frågetecken. Kommer leverantörsproblem, komponentbrister och stigande insatskostnader påverka negativt och vara långtgående? I dagsläget bedömer vi dessa typer av problem vara av tillfällig karaktär, avslutar Johannes Bjerner.

Strategi & Allokering behåller aktieövervikten men gör några justeringar när det kommer till regionerna. Vi behåller övervikten för Sverige men höjer dock ett varningens finger när det kommer till rapportperioden, då den starka utvecklingen begränsar utrymmet för besvikelser. Mot bakgrund av bland annat avtagande kraft på den kinesiska marknaden neutraliserar vi övervikten för Tillväxtmarknader. Motsvarande portföljvikt flyttas till en annan konjunkturkänslig region, Japan. Undervikten i Japan kvarstår, men minskas något.

Övervikten i aktier fortsätter att finansieras med en undervikt i räntor. Krediter ligger kvar som neutral.

Sammanfattning

  • Tydlig övervikt för Aktier kvarstår – likaså övervikten för Sverige, Tillväxtmarknader neutraliseras
  • Det våras för inflation och vi tar ner durationen i vår kraftiga undervikt
  • Långräntor drabbar papper med hög kvalitet, vi går längre ut på riskskalan


Mer information
Investeringsstrategin April 2021 (pdf)
Produkt- och affärsförslag April 2021 (pdf)
Insikt- för fler rapporter och prognoser
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)