Meny
Vår verksamhet
Vår sparbank i samhället
Kontakta oss

Om Virserums Sparbank

Bygdens Bank sedan 1884

  • Virserums Sparbank grundades 1884
  • Virserums Sparbank är en fristående sparbank i Dackebygden, med kontor i Virserum.
  • Virserums Sparbank står för korta beslutsvägar vilket innebär snabba och nära beslut.
  • Vi värnar vår lokala marknad, de lokala företagen och människorna i vår närhet. Virserums Sparbank är ett lokalt företag som utgör navet i samhället.
  • Kapitalet slussas inte vidare till externa intressenter på andra håll utan stannar här på orten.
  • Virserums Sparbank är till för alla, i alla lägen.
  • Vi har helheten och är en fullservicebank.
  • Vi ska vara den bästa banken och det arbetar personal och styrelse för i samförstånd.

Våra kunder - vår historia

Under 1800-talet är Virsrum ett livligt samhälle med lika ivrig handel. Lantbrukare, hantverkare och köpmän är i stort behov av hjälp med att hantera pengarna som detta genererar. Därför framför man till kommunstämman ett önskemål om införandet av en bank på orten.


Det finns vid den här tiden bankverksamhet både i Målilla och Mörlunda, men hit anser man att det är för långt att ta sig. Dessutom är dessa banker överhopade av arbete så bl a lånebeslut kan dröja flera månader. Detta påtalar man  i den handling som lämnas till kommunstämman i februari 1884. Efter överläggningar enas man om att en bankinrättning skall bildas. Virserums Sparbank har sedan denna dag och intill våra dagar haft Virserum och angränsande socknar som huvudsakligt verksamhetsområde.


Affärsidén syntes given att bedriva företrädelsevis in- och utlåning av penningar enligt bestämmelserna i sparbankslagen och i övrigt enligt bankens egna stadgar. I bankens reglemente fastslås dock att även personer från annan ort skall ha möjlighet att i sparbanken insätta och upplåna medel. Redan i ett tidigt skede anser man alltså vikten av att vidga vyerna och inte endast försöka leva på affärer i det absoluta närområdet.

Med tiden har detta visat sig vara nödvändigt i vår allt mer globaliserade värld. Idag har vi kunder över hela landet en förutsättning för att hänga med när de ekonomiska kartorna ritas om i allt snabbare takt.

Kontakta oss

Här finns de vanligaste kontaktvägarna till oss på banken. Du hittar bland annat våra kundcenter för privatpersoner och företag, support och spärrservice. 

Ekonomisk information

Här kan du hitta ekonomisk information om banken.