Meny
Vår verksamhet
Vår sparbank i samhället
Kontakta oss

Gåvodelegationen

Sparbanksidén - att ge tillbaka till samhället.

Det som är bra för Virserums Sparbank är också bra för bygden och Dig.

Alla vinstmedel stannar i Sparbanken och sedan stödjer Virserum Sparbank verksamheter och projekt i bygden genom bidrag till allmännyttiga ändamål. 

Inom vilka områden

Gåvodelegationen kan bevilja bidrag inom följande områden

 • Kultur
 • Idrott, hälsa & friskvård
 • Utbildning
 • Event & projekt
 • Hållbarhet

Vem kan söka

Vem som helst kan söka bidrag hos Gåvodelegationen. Grundprincipen ska vara att det ska skapa eller tillföra någon form av värde, utveckling eller tillväxt för bygden

 • Föreningar
 • Organisationer
 • Andra sammanslutningar

Beslutsfattare

Ansökningarna beslutas av följande fem personer. Dessa väljs på Sparbanksstämman varje år.

 • Kenth Andersson 
 • Anne Uebel
 • Ylva Gustafsson (styrelsens ordförande) 
 • Peter Karlsson (styrelsens vice ordförande)
 • Gunnel Olsson Örbäck (VD)

Prioriterade projekt

Grundläggande principer för Gåvodelegationen och riktlinjer för sin bidragsgivning prioriteras projekt som 

 • bidrar till aktivitet, nytta eller värdeskapande för Dackebygden
 • syftar till någon form av utveckling inom prioriterade områden
 • har ett tydligt formulerat mål och tidsbegränsning
 • betydande instats görs av sökande 
 • ger Virserums Sparbank goodwill 

Bidrag lämnas normalt INTE till

 • ändamål som avser löpande verksamhet och driftskostnader
 • ändamål som normalt sett finanseras med kommunala, regionala eller statliga medel
 • sociala eller välgörande ändamål
 • underhåll eller reparationer
 • partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • privat finansering

Ansökningsdatum 2024/2025

Skicka in er ansökan via formuläret här på sidan senast följande datum

 • 5 september
 • 7 november
 • 16 januari
 • 13 mars
 • 15 maj

Besked
Besked lämnas ca 3 veckor efter ansökningsdatum.

Med hjärta för bygden!