Meny
Vår verksamhet
Vår sparbank i samhället
Kontakta oss

Ansökan om bidrag från gåvodelegationen

Gåvodelegationen behandlar inkomna ansökningar 5 ggr per år. Ansökan ska innehålla sökandens kontaktuppgifter, eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering, utförlig beskrivning av ändamålet.

Ju bättre du kan beskriva ändamålet och det förväntade resultatet desto enklare blir beslutsfattandet för delegationen.

Ansökan sker via formuläret nedan, eventuella bilagor skickas via angivna e-postadress i formuläret.