Meny
Vår verksamhet
Vår sparbank i samhället
Kontakta oss

Beviljade bidrag

En sparbank lyder under sparbankslagen vilken säger att banken ska använda sitt överskott för att främja samhällsnytta och en hållbar tillväxt. Som äkta sparbank har Virserums Sparbank inga aktieägare som kräver utdelning utan en del av bankens överskott återinvesteras istället för att bidra till en hållbar samhällsutveckling – detta görs via Gåvodelegationen.  

Här nedan kommer vi att presentera ett axplock av projekt som helt eller delvis har finansierats med hjälp av Gåvodelegationen. 

Inspireras av några av de projekt vi bidraget till

Pulkabacke Hjortens SK

Upprustning av liftanläggning

Hjortens SK är en av de som tagit del av Gåvodelegationens bidrag. Tidigare år har man bland annat köpt in en ny pistmaskin, men denna gång är det liftanläggningen som behöver en uppdatering. 

Stöd till rälsbussarnas bevarande

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik, som länge letate efter en lösning på problemet att rälsbussarna från 50-talet står ute året om i alla väder byggde ett rälsbyggsgarage.

Fyra glada barn tar en grupp selfie ute på trappan

Tillsammans mot mobbing

Alla barn och ungdomar ska ha en trygg skolgång. Ingen ska behöva bli utsatt för mobbing eller annan kränkande behandling. Det är utgångspunkten i den satsning Prolympia gör tillsammans med Friends och Virserums Sparbank.

Alla barn ska synas

Förskolebarnen på Evahagens förskola har fått nya färgglada reflexvästar. En satsning som ger ökad säkerhet åt barnen både på förskolegård och vid utflykt.

Vi återinvesterar i bygden!