Meny
Vår verksamhet
Vår sparbank i samhället
Kontakta oss

Om du inte är nöjd

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till vårt kontor. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens Klagomålsansvarige med adress:

Virserums Sparbank
Klagomålsansvarig Gunnel Olsson Örbäck
Storgatan 8
570 80 VIRSERUM

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

 

Missnöjd med bankens beslut?

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens hemsida


Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

 

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 STOCKHOLM

eller telefon 08-24 30 85

Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida


Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Distans- och hemförsäljning

Från och med 1 april 2005 gäller ny lag om distans- och hemförsäljning. Detta innebär att du som konsument har rätt att ångra avtal med banken under 14 dagar från det att avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte produkter eller tjänster där priset fluktuerar pga. av svängningar på finansmarknaden eller krediter med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.