Hoppa till textinnehållet

Dödsbodelägare - ensam eller flera

Checklista för arvskifte: Gör så här när dödsboet förvaltas av en eller flera dödsbodelägare.

Har du frågor?

Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna?

Har du skickat in ett ärende och har frågor om det?

Ring bankens arvskiftesgrupp: 08-58 59 82 34

 

Har du juridiska frågor om bouppteckning och arvskifte? 
Träffa en jurist hos någon av våra samarbetspartners:

På kontor eller via telefon/video: Familjens Jurist

Via telefon/video eller gör det själv online: Lexly

 

Vill du ha ekonomisk rådgivning, till exempel placering av arv?

Kontakta din bank.