Skip to content

Vad är ETF utan hävstång?

Ett äldre par fikar tillsammans med andra ute i trädgården

Börshandlade fonder, även kallad ETF (Exchange Traded Fund) följer utvecklingen på ett underliggande index, en råvara eller en korg av tillgångar och finns noterad på en börs. ETF:er handlas är värdepapper som prissätts och handlas i realtid. Därmed kombineras fördelarna med att placera i vanliga fonder och direkt i aktier.

Allmän information om ETF utan hävstång

En ETF kombinerar aktiens handelsmöjligheter och fondens riskspridning. Tillgängligheten, enkelheten och handeln i realtid gör att en ETF på många sätt har samma egenskaper som en aktie. Samtidigt har en ETF fler egenskaper som generellt kopplas samman med vanliga fonder.

Hur handlar man med ETF:er utan hävstång?

En ETF handlas på samma sätt som aktier via bankens kontor, telefonbanken eller via internet. För att kunna handla behöver du ha en värdepapperstjänst hos banken. Swedbank erbjuder också ett urval av ETF:er på utländska marknadsplatser som är noterade i annan valuta än svenska kronor. När du handlar med dessa kommer banken att genomföra en automatisk valutaväxling till rådande marknadspris.

Vad tar jag för risk?

Att placera i börshandlade fonder kan innebära både marknadsrisk och valutarisk, precis som för övriga fonder. Marknadsrisk innebär att fondens värde både kan öka och minska över tid medan valutarisk uppstår då förvaltare investerar i utländska tillgångar eller om fonden är angiven i en annan valuta. Vissa ETF:er innehåller motpartsrisk som uppstår vid vissa typer av derivatavtal eller vid aktielån.

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen beror på utvecklingen av det index eller underliggande tillgång som fonden följer. Utöver utvecklingen av underliggande tillgång så påverkas ETF:ens avkastning av kostnader som tas ut. Bortsett från courtage när du köper och säljer så betalar du en årlig förvaltningsavgift som vid en fondinvestering.

För- och nackdelar med ETF:er utan hävstång

Fördelar

  • Låg förvaltningsavgift.
  • En lättillgänglig och likvid placering.
  • God riskspridning.

Nackdelar

  • Courtage.
  • Passar inte för månadssparande.