Skip to content

Vad är icke komplexa obligationer?

Kvinna sitter barfota ute på en stentrappa en fin sommardag

En icke komplex obligation är ett räntebärande skuldebrev där du lånar ut pengar till den som ger ut obligationen, den så kallade emittenten.

Allmän information om icke komplexa obligationer

I Sverige är det staten, bolåneinstitut, banker, kommuner och företag som lånar pengar genom att ge ut obligationer – så kallade kapitalmarknadsfinansiering. Löptiderna kan variera mellan ett och tio år. Räntan kan vara fast eller rörlig. Med undantag för CoCo-obligationer/ AT1 obligationer kan samtliga obligationer handlas av privatpersoner.
Läs mer om icke komplexa obligationer

Hur handlar man med icke komplexa obligationer ?

Köp och försäljning av obligationer på börser eller andra marknadsplatser sker genom ett börsombud, till exempel via din rådgivare i banken. I ordern anges belopp samt en limit, det vill säga till vilken högsta eller lägsta kurs/ränta du vill köpa eller sälja obligationen. Det går även att välja aktuellt marknadspris/ränta.

För- och nackdelar med icke komplicerade obligationer

Fördelar

  • Erbjuder en bra förutsägbarhet för kapitalbevaring/återbetalning av nominellt belopp samt ränteutbetalningar.
  • Behåller du obligationen till förfallodagen så kommer räntan/räntemarginalen bli mer förutsägbar.
  • Du kan alltid sälja av obligationen under löptiden till rådande marknadskurs.

Nackdelar

  • En försäljning innan förfallodagen kan resultera i förlust om obligationen säljs till en lägre kurs än anskaffningskursen. Kursförlust kan helt eller delvis kompenseras av tidigare utbetalda kuponger.
  • Beroende på emittent och marknadsklimat så kan det ta tid en viss tid att sälja en obligation.
  • Marknadsvärdet kan påverkas av allmänna marknadsklimatet utan att ha något med bolaget att göra.