• Namn, adress och land till vilket betalningen skall gå
  • Betalningsmottagarens kontonummer i den mottagande banken, anges i IBAN-format vid betalningar till IBAN-länder, se (Landinformation)
  • Betalningsmottagarens BIC/SWIFT-adress