E-post är idag ett av världens vanligaste kommunikationsmedel. Information som skickas via e-post kan läsas och/eller ändras av obehöriga personer. Det kan även skadas i överföringen eftersom det skickas helt öppet, ungefär som ett vykort med vanlig post.

Därför ska inte konfidentiell eller personlig information såsom kortnummer, kontonummer, transaktionsuppdrag och liknande, skickas till banken via e-post. Om du ändå gör det sker det på egen risk. Varken banken eller bankens anställda kan hållas ansvariga för förlust eller skada, som uppkommer till följd därav.

Vi ber aldrig dig sända personlig information

Banken eller dess samarbetspartner kommer aldrig att be dig att skicka konfidentiell information såsom kortnummer, kontonummer och liknande via e-post. Om du får e-post som påstås komma från banken eller annan finansiell institution med uppmaningen att lämna konfidentiell och personlig information, radera e-posten utan att öppna de medföljande bilagorna. Klicka inte heller på de eventuellt medföljande länkarna. Bilagorna och länkarna i e-posten kan innehålla virus och andra skadliga program. De kan infektera din dator och stjäla dina användaridentiteter, lösenord/koder samt annan bankrelaterad information.

Kontakta oss - på ett säkert sätt

För att kommunicera med banken på ett säkert sätt kan du använda funktionen "Kontakta oss" i internetbanken, ringa 0771-22 11 22 med personlig kod eller besöka ett bankkontor.