Villkorets namn framgår på dina försäkringshandlingar under rubriken Allmänna villkor.