Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vår sparbank i samhället

Vad är aktielån?

Man med grå skjorta står i en textilaffär

Allmän information om aktielån

Aktielån innebär att aktieägaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. För detta får låntagaren betala en premie till banken som i sin tur betalar en premie till långivaren. Låntagaren förbinder sig att återlämna aktier av samma slag och antal. Banken är motpart för både långivare och låntagare och svarar för skyldigheter och krav hos respektive part.

Hur handlar man med aktielån?

Aktielån kan du handla med på något av våra bankkontor eller aktiebord.

Vad tar jag för risk?

Värdepapperslån är förknippade med särskilda risker och kräver ofta särskilda kunskaper. Vi rekommenderar därför att du sätter dig in i bestämmelser och överenskommelser - på avräkningsnotor eller i andra bekräftelser – som gäller mellan dig och aktuella bolaget. Det är också viktigt att förstå att om du tar ett värdepapperslån i kombination med försäljning av de lånade värdepapperen - så kallad blankning - så innebär det stora risker. I värsta fall kan det innebär att du blir skuldsatt.

Vad påverkar avkastningen?

Själva aktielånet ger avkastning till långivaren i form av premie. För låntagaren beror avkastningen på de underliggande aktiernas utveckling och vad han eller hon gör med dem, samt vilka volymer det handlar om.

För- och nackdelar med aktielån

Fördelar

  • Den som lånar ut aktier får en premie som extra avkastning och utan marknadsrisk.
  • Den som tror på en vikande börs kan göra vinster utan att äga aktier.
  • Banken svarar för skyldigheter och krav hos respektive part.

Nackdelar

  • En affär som kräver stora volymer.
  • Risken för den som säljer lånade aktier att börskurserna trots allt går upp.

Aktielån

Ett aktielån innebär att aktieägaren/långivaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. Genom att låna ut sina aktier kan aktieägaren få extra avkastning utan att ta någon marknadsrisk.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.