En warrant är ett börsnoterat värdepapper kopplat till en underliggande tillgång. Du investerar i ett instruments värdeförändring utan att köpa själva instrumentet. Löptiden är normalt upp till två år.

För att handla med warranter behöver du ha en värdepapperstjänst. Som privatperson kan du öppna en sådan direkt i Internetbanken eller Appen.

Warranter kan vara riskfyllda att använda på fel sätt. Vi rekommenderar dig därför att noga gå igenom både detta avsnitt samt avsnittet om optioner.